CONCITO OM VOGNMANDSVREDE OVER PRISEN På EL-LASTBILER: 'DE KAN IKKE BETALE SIG - ENDNU'

I den forløbne uge har vognmænd blokeret trafikale knudepunkter rundt om i landet i protest mod den kilometerafgift, som et flertal i Folketinget vil indføre i 2025. 

Afgiften indebærer, at lastbiler, der kører på diesel eller benzin, skal betale 1,30 kr. pr. kørt kilometer. For klima- og miljøvenlige lastbiler vil afgiften være på 0,2 kroner.  

Derfor vil det være nærliggende at tænke, at vognmændene blot ville udskifte deres gamle diesel-lastbiler til nye el-lastbiler for at undgå den dyrere afgift. 

Der findes flere muligheder. Hos både Mercedes-Benz og Volvo tilbyder de el-lastbiler, der vil kunne klare nogle af vognmændenes transportopgaver, som f.eks. distributionskørsel med rækkevidde på mindre end 400 kilometer. Dog findes der endnu ikke el-lastbiler til den helt tunge transport på over 50 ton.

Begge virksomheder sælger el-lastbiler med en aktionsradius på op til 300 kilometer med en tilladt totalvægt på 40-44 ton, som har en motoreffekt på 400-490 kW. Men udfordringen ligger ikke kun i, om der findes el-lastbiler til alle vognmændenes transportopgaver, men i prisen på el-lastbilerne.

For i kroner og ører kan det slet ikke betale sig - i hvert fald ikke endnu, fortæller Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i Fremtidens Mobilitet for Concito. 

»Sådan som det samlede regnestykke ser ud i dag, er det ikke økonomisk favorabelt at gå over til at køre el-lastbil frem for diesel - selv med kilometerafgiften,« siger han.

Den betragtning deler de hos DI Transport, hvor Rune Noack, transportpolitisk chef, forstår frustrationen over den kommende afgift hos vognmændene. 

»Det eneste økonomiske incitament for at skifte over til en el-lastbil er, hvis man ønsker en lavere afgift. Men det hjælper bare ikke på konkurrencesituationen, når el-lastbilen er tre gange dyrere end diesel-lastbiler,« siger han.

Også ladeinfrastrukturen mangler

Det er ikke blot prisen på el-lastbilen sammenlignet med den på diesel, der er en hæmsko for vognmændene. Den omkringliggende ladeinfrastruktur mangler også.

Der findes kun én offentlig ladestander til lastbiler i Danmark, og den blev indviet i marts i år. 

Dermed skal transportvirksomhederne selv etablere ladeinfrastrukturen, hvis de ønsker at få en lavere kilometerafgift og være med til at understøtte den grønne omstilling for den tunge transport. Men det kan også være en dyr og langsommelig sag, fortæller Rune Noack.

»Det kan hurtigt løbe op i 400.000 kr. for at få sat en ladestander op hos den enkelte virksomhed, og derudover kan det tage rigtig lang tid. I det seneste eksempel, jeg hørte om, måtte en virksomhed vente halvandet år, før de fik etableret ladestandere hos dem selv,« siger han. 

Ikke rentabelt med el-lastbil, når kilometerafgift træder i kraft

Så både prisen på el-lastbilerne og ladeinfrastrukturen er en udfordring for vognmændene. Men hvor længe vil der så gå, før det økonomisk giver mening at udskifte lastbilen på diesel til en på el? Det har Henrik Gudmundsson fra Concito et bud på.

»Jeg tror, at det vil være rentabelt at køre på el i stedet for diesel et sted mellem 2025 og 2030, og altså ikke allerede fra 2025 hvor kilometerafgiften træder i kraft,« siger han.

»Men priserne på el-lastbiler bevæger sig nedad, så den dag, hvor det kan betale sig at købe en el-lastbil, er ikke så langt ude i fremtiden. Og denne afgiftsdifferentiering mellem kørsel på fossilt og klimaneutralt brændstof er også med til at skubbe det i den retning.«

Hos DI Transport mener de, at Danmark bør kigge mod naboerne Tyskland og Sverige for at understøtte den grønne omstilling i transportsektoren. I begge lande findes der nemlig tilskudsordninger, der gør, at transportvirksomhederne kan skabe en sundere business-case, hvis de ønsker at køre på el. 

»Man bør frem mod 2030 afsætte en pulje til at støtte købsordningen. Det, som vi kan se, når vi kigger i klimafremskrivningerne, er, at der i 2030 vil være ca. 1.300 el-lastbiler i Danmark ud af 42.000 lastbiler i alt. Så hvis vi lige nu skal fremme den grønne omstilling i transportbranchen, så skal der mere til end en kilometerafgift,« siger Rune Noack. 

Der findes dog allerede flere vognmænd, der er i færd med at udskifte de gamle diesel-lastbiler med nye batteridrevne lastbiler. Årsagerne til den udskiftning skal findes i andre grunde end de økonomiske.

»Når det økonomiske incitament ikke ligger der, skal vognmændene skifte til el-lastbiler, fordi man vil tænke fremad og siger, at det her bliver fremtiden, det vil blive billigere om nogle år, og der vil komme flere og flere kunder, der vil efterspørge, om man kan levere grønt,« siger Henrik Gudmundsson fra Concito.

2023-05-23T13:23:45Z dg43tfdfdgfd