UDVIDELSE AF MOTORVEJ GIVER TRE åR MED LAVERE FART OG LæNGERE REJSETID

En af landets mest trafikerede motorvejsstrækninger skal over de næste tre år udbygges fra fire til seks spor.

Det er strækningen fra Skanderborg Syd til Vejle. Der kører hver dag mellem 60.000 og 75.000 biler på den østjyske motorvejsstrækning.

Det store arbejde indledes onsdag, når arbejdet med at anlægge en ny bro over motorvejen begynder ved Bredalvej nær Hedensted.

Det betyder, at fartgrænsen sænkes til 80 kilometer i timen.

Udbygningen af motorvejen betyder, at otte motorvejsbroer på strækningen skal rives ned og erstattes af bredere broer.

De næste etaper af projektet følger drypvist, og der vil være nedsat hastighed forskellige steder på strækningen frem mod udgangen af 2026.

- Man skal være forberedt på, at der i situationer kan være en lidt længere rejsetid. Specielt i situationer, hvor der sker ulykker, og hvor det bliver sværere for redningsmandskab at nå frem, siger projektchef i Vejdirektoratet John Kjærsgaard.

Om natten vil der i perioder være en fartgrænse på 50 kilometer i timen på strækningen.

Lavere hastighed er ikke den eneste konsekvens af udbygningen. Der vil i perioder også være dele af strækningen, der afspærres totalt.

Det sker eksempelvis i tidsrummet lørdag 7. oktober om aftenen til søndag 8. oktober om morgenen, når en motorvejsbro ved Horndrupvej syd for Skanderborg rives ned.

I perioden afspærres motorvejen på en to kilometer strækning fra Skanderborg S til Ejer Bavnehøj, mens arbejdet står på.

- Der bliver nogle totalafspærringer af motorvejen i forbindelse med, at vi skal nedrive broer, der er ført over motorvejen.

- Derfor får vi nogle lukninger af motorvejen, men det vil primært være i weekender. Vi kan heller ikke afvise, at der i perioder vil lukke nogle til- og frakørsler til motorvejen i kortere perioder.

- Men som udgangspunkt skal motorvejen fungere, som den gør i dag, i hele perioden, siger John Kjærsgaard.

Når udbygningen efter planen står færdig i slutningen af 2026, vil resultatet ifølge projektchefen være en væsentlig bedre afvikling af trafikken.

- Når vi har udbygget motorvejen, vil der helt sikkert blive en bedre fremkommelighed og også en væsentlig forbedret trafiksikkerhed. Strækningen er plaget af mange uheld, som er foranlediget af tæt trafik, og det vil man få reduceret væsentligt.

Rådet til bilister, der benytter strækningen, er at holde sig orienteret ved hjælp af Vejdirektoratets trafikkort på trafikinfo.dk.

/ritzau/

2023-09-25T10:10:53Z dg43tfdfdgfd